RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Кишинёв, Республика Молдова

РЕШЕНИЕ МС Кишинэу № 2/20 от 02 сентября 2016 г. «Об утверждении тарифов на бронирование на неопределённый срок участков для захоронений и платы за обслуживание муниципальных кладбищ» (RO)

[html][/html]

[html]
CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 2/20 din 02 septembrie 2016
[/html]

Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale.

Având în vedere nota informativă a Î.M. „Combinatul Servicii Funerare” şi în conformitate cu pct. 14 al Regulamentului cu privire la cimitire, aprobat prin Hotărârea Guvernului Republicii Moldova nr. 1072 din 22.10.1998, în baza art. 14 lit. a) şi art. 19 (4) al Legii Republicii Moldova nr. 436 XVI din 28.12.2006 „Privind administraţia publică locală”, Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

 1. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării tarifele pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor, stabilite în funcţie de categoria cimitirului. (Anexa 1).
 2. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării taxele anuale pentru întreţinerea cimitirelor (drumuri, alei, sisteme de comunicaţii, garduri, construcţii etc.) şi menţinerea stării sanitare respective pe teritoriile de uz comun ale cimitirelor municipiului Chişinău. (Anexa 2).
 3. Se aprobă şi se pun în aplicare din data publicării taxele pentru accesul unităţilor de transport auto pe teritoriul cimitirelor municipale. (Anexa 3).
 4. Se abrogă decizia CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale".
 5. Se abrogă pct. 1 şi pct. 2 din decizia CMC nr. 1/8 din 30.01.2014 "Despre operarea de modificări în decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 6/10 din 14.05.2009 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale".
 6. Se abrogă decizia CMC nr. 5/2 din 03.06.2014 "Despre completarea deciziei Consiliului municipal Chişinău CMC nr. 6/10 din 14.05.2009 "Cu privire la aprobarea tarifelor pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor şi a taxelor pentru întreţinerea cimitirelor municipale".
 7. Viceprimarul municipiului Chişinău, dl Nistor Grozavu va asigura controlul îndeplinirii prevederilor prezentei decizii.

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Adrian Culai

SECRETAR INTERIMAR AL CONSILIULUI Alexandra Moţpan

Anexa nr. 1 la decizia Consiliului municipal Chişinău Nr. 2/20 din 02 septembrie 2016

TARIFELE pentru rezervarea pe termen nelimitat a loturilor destinate înhumărilor în cimitirele municipiului Chişinăului

Cimitir Inhumări curente, lei Rezervări, lei
Central 1500 5500
Sf. Lazăr 1000 4000
alte cimitire 700 1500

Anexa nr. 2 la decizia Consiliului municipal Chişinău Nr. 2/20 din 02 septembrie 2016

TAXELE anuale pentru întreţinerea cimitirelor municipiului Chişinău

Taxa anuală de întreţinere a cimitirului constituie 120 lei. Beneficiază de scutirea în mărime de 100% următoarele categorii de cetăţeni:
 • Veteranii de război (persoanele care au participat la cel de-al doilea război mondial si la acţiunile de luptă din stânga Nistrului pentru apărarea integrităţii teritoriale şi independenţei Republicii Moldova, persoanele participante la acţiunile de luptă din Afganistan;
 • Persoanele supuse represiunilor şi ulterior reabilitate;
 • Invalizii de gradele I, II şi III;
 • Pensionarii.

Anexa nr. 3 la decizia Consiliului municipal Chişinău Nr. 2/20 din 02 septembrie 2016

TAXELE pentru accesul mijloacelor de transport pe teritoriul cimitirelor municipiului Chişinău

Descriere Mărimea taxei (lei)
Automobile uşoare 10
Automobile cu masa totală până la 3,5 t 50
Automobile cu masa totală până la 5,0 t 100

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter