RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Chişinău, Republica Moldova

REGULAMENTUL cu privire la cimitire

Aprobat
prin Hotărîrea Guvernului
Republicii Moldova
nr.1072 din 22 octombrie 1998
 

REGULAMENTUL
cu privire la cimitire
Prezentul Regulament reglementează modul înfiinţării, extinderii, închiderii, lichidării şi administrării cimitirelor, precum şi modul rezervării locurilor pentru înmormîntarea şi reînmormîntarea decedaţilor, executării lucrărilor în cimitire.

Regulamentul apără dreptul fiecărui cetăţean al Republicii Moldova la înmormântare după obiceiurile poporului său şi la păstrarea mormântului.

I. Dispoziţii generale

1. În Republica Moldova cimitirele se află în subordinea administraţiei publice locale. Înmormântările şi reînmormântările se efectuează numai în baza prezentului Regulament.

2. Înfiinţarea, extinderea şi administrarea cimitirelor se realizează prin deciziile primăriilor municipale şi comitetelor executive raionale, conform actelor legislative şi normative în vigoare şi prezentului Regulament.

Lotul de pământ pentru cimitire de înmormântare tradiţională se repartizează în conformitate cu planurile urbanistice generale, aprobate conform Normelor şi regulamentelor de construcţie, reieşind din calculul 0,24 ha pentru 1000 locuitori.

Pentru câteva localităţi apropiate, din componenţa unei primării şi cu numărul de locuitori mai puţin de 1000 poate fi repartizat un lot de pământ comun.

3. Fiecare cimitir permanent trebuie să dispună de un teren liber destinat înmormântărilor, reieşind din calculul 0,06 ha pentru 1000 locuitori.

4. Zona de protecţie sanitară de la cimitir pînă la marginea zonei populate trebuie să fie determinată conform normativelor tehnice de planificare urbanistică.

După închiderea cimitirului, la expirarea a 15 ani de la ultima înmormântare, lăţimea zonei de protecţie sanitară poate fi redusă până la 100 m.

În cazul în care cimitirul este situat mai sus de cursul apelor subterane, de unde îşi au izvorul fântânile, rezervoarele şi alte instalaţii de alimentare descentralizată cu apă a localităţilor rurale, şi în caz de argumentare sanitar-igienică, zona de protecţie sanitară poate fi majorată pînă la 500 m, iar în cazul în care cimitirul este situat mai jos de cursul apelor subterane - redusă pînă la 100 m.

Pe terenul zonei de protecţie sanitară se interzice construcţia a orice obiecte.

5. Pe terenul cimitirului nu se permite construcţia apeductului pentru apă potabilă. Cimitirul trebuie să dispună de apeduct numai pentru scopurile de stropire.

6. Nu se permite construcţia cimitirelor pe terenurile:

  • zonei de protecţie sanitară a izvoarelor de aprovizionare cu apă, izvoarelor minerale şi zonei de protecţie sanitară a staţiunii climaterice;
  • cu roci, la suprafaţa cărora există multe crăpături mari şi pe locuri unde există roci acvifere;
  • pe malurile râurilor, care sunt utilizate de către populaţie pentru diferite scopuri.
7. Lotul de pământ pentru cimitire trebuie să corespundă următoarelor cerinţe:
  • să aibă înclinare în partea opusă localităţii, bazinelor deschise de apă, utilizate în scopuri de gospodărire;
  • să nu fie supusă alunecărilor şi prăbuşirii;
  • să nu fie inundate în caz de revărsări;
  • nivelul maxim al apelor subterane trebuie să fie la o adâncime nu mai puţin de 2 m de la suprafaţă;
  • să dispună de sol uscat poros, care asigură pătrunderea suficientă a aerului şi uscare rapidă;
  • să dispună de accese cuvenite amenajate şi înverzite.
Notă. În cazul lipsei lotului de pământ ce corespunde acestor cerinţe, terenul repartizat pentru cimitir trebuie să fie asigurat cu drenaj.

8. Fiecare parte componentă a cultului (comunităţile religioase, mănăstirile) recunoscut de stat în modul stabilit are dreptul de a avea la cimitir un sector separat pentru înmormântarea credincioşilor săi, care este întreţinut de sine stătător sau în comun cu alte comunităţi. Regulile de funcţionare a acestora se stabilesc de către organul central al cultului respectiv, cu respectarea cerinţelor prezentului Regulament.

Transmiterea sectorului separat se efectuează conform actului de inventariere întocmit de către comisia instituită din reprezentanţii administraţiei cimitirului şi comunităţii religioase, coordonat cu organul central al cultului respectiv şi aprobat de către organul administraţiei publice locale. La act se anexează registrul inmormîntărilor şi al instalaţiilor la morminte.

La propunerile comunităţilor religioase înregistrate pe teritoriul localităţii, pe terenul cimitirelor se admite construcţia unor obiecte de cult din contul acestora şi altor sponsori, cu acordul organelor administraţiei publice locale.

9. Administraţia cimitirului întocmeşte evidenţa analitică şi grafică a mormintelor decedaţilor.

Terenul fiecărui cimitir nou şi al celui ce se reconstruieşte se sistematizează şi se împarte în cartiere şi rânduri cu alei de acces în baza documentaţiei de proiect, elaborate şi aprobate în modul stabilit.

Rândurile şi locurile de înmormîntare se numerotează pentru uşurarea identificării.

Locurile în interiorul cartierelor pot fi revăzute.

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter