RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Chişinău, Republica Moldova

HOTĂRÎREA Guvernului RM Nr. 1072 din 22.10.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire


Republica Moldova
GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1072
din 22.10.1998
despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire

Publicat: 12.11.1998 în Monitorul Oficial Nr. 100 art Nr: 1037 Promulgat: 22.10.1998

MODIFICAT
HG1412/26.11.03, MO239/05.12.03 art.1465
HG1110/11.09.03, MO204/26.09.03, art.1177

 

Guvernul Republicii Moldova HOTĂRĂŞTE:

 1. Se aprobă Regulamentul cu privire la cimitire (se anexează).
 2. Ministerele, departamentele şi organele administraţiei publice locale, în termen de două luni, vor aduce actele lor normative în conformitate cu Regulamentul nominalizat.
 3. Se abrogă hotărârile Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti:
  • nr. 309 din 1 august 1958 "Cu privire la modul de întreţinere a cimitirelor pe teritoriul R.S.S. Moldoveneşti (C.L.H.), R.S.S.M., 1958, nr. 8, art. 186);
  • nr. 328 din 4 august 1969 "Cu privire la starea şi măsurile de îmbunătăţire a prestării serviciilor funebre către populaţia din R.S.S. Moldovenească" (Veştile R.S.S.M., 1969, nr. 8, art. 164);
  • nr. 177 din 25 iunie 1976 "Cu privire la starea şi măsurile de îmbunătăţire a deservirii civile a populaţiei or. Chişinău";
  • Dispoziţia Sovietului Miniştrilor al R.S.S. Moldoveneşti nr. 293 din 4 octombrie 1976.

PRIM-MINISTRU AL REPUBLICII MOLDOVA Ion CIUBUC

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter