RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Chişinău, Republica Moldova

DECIZIE CM Chişinău Nr. 4/11 din 15.04.2010 cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău


CONSILIUL MUNICIPAL CHIŞINĂU
DECIZIE
Nr. 4/11 din 15 aprilie 2010

cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău

 

Având în vedere nota informativă prezentată de ÎM Combinatul Servicii Funerare, în temeiul art. 14(2) lit. b) şi art.19(4) din Legea nr.436-XVI din 28.12.2006 "Privind administraţia publică locală", Consiliul municipal Chişinău DECIDE:

  1. Se aprobă şi se pune în aplicare, cu începere de la data publicării în mass-media locale, Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău (se anexează).
  2. Se abrogă Regulamentul funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău, aprobat prin decizia Consiliului municipal Chişinău nr. 1/3 din 17.03.2000 "Cu privire la aprobarea Regulamentului funcţionării cimitirelor din oraşul Chişinău".
  3. Viceprimarul municipiului Chişinău dl Vladimir Coteţ va asigura controlul executării prevederilor prezentei decizii.

 

PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ     Ghenadie Dumanschi

CONTRASEMNAT: SECRETAR AL CONSILIULUI     Valeriu Didencu

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter