RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Chişinău, Republica Moldova

HOTĂRÎRE Nr. 1460 din 30.12.2016 cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în HG nr.1020 din 29 decembrie 2011


Republica Moldova
GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1460 din 30.12.2016
cu privire la aprobarea modificărilor şi completărilor ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011

Publicat : 10.02.2017 în Monitorul Oficial Nr. 40-49 art Nr : 99

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

Se aprobă modificările şi completările ce se operează în Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011 „Cu privire la tarifele pentru serviciile medico-sanitare” (se anexează).

PRIM-MINISTRU Pavel FILIP

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul economiei Octavian Calmîc

Ministrul sănătăţii Ruxanda Glavan

Ministrul finanţelor Octavian Armaşu

Extras din Anexa nr.3 la Hotărîrea Guvernului nr.1020 din 29 decembrie 2011
"CATALOGUL TARIFELOR UNICE pentru serviciile medico-sanitare prestate contra plată de către instituţiile medico-sanitare publice, precum şi pentru serviciile acoperite din fondurile asigurării obligatorii de asistenţă medicală, prestate de instituţiile medico-sanitare publice şi cele private"

* * *
2131. Eliberarea unui duplicat al certificatului medical de deces, conform registrelor anatomopatologice 1 duplicat 28
* * *
2135. Prelucrare igienico-sanitară, cu externarea decedatului în decese survenite în spital 1 operaţiune 123
2136. Serviciu de toaletare şi îmbrăcare a decedatului neautopsiat (copil), la solicitare 1 serviciu 82
2137. Serviciu de toaletare şi îmbrăcare a decedatului neautopsiat (adult), la solicitare 1 serviciu 156
2138. Serviciu cosmetologic al decedatului la vîrsta copilului, la solicitare 1 serviciu 167
2139. Serviciu cosmetologic al decedatului la vîrsta adultă, la solicitare 1 serviciu 284
2140. Îmbălsămarea decedatului neautopsiat (copil) prin metoda deschisă, la solicitare 1 serviciu 209
2140.1. Îmbălsămarea decedatului neautopsiat (adult) prin metoda deschisă, la solicitare 1 serviciu 321
2140.2. Îmbălsămarea decedatului neautopsiat (copil) prin metoda închisă, la solicitare 1 serviciu 412
2140.3. Îmbălsămarea decedatului neautopsiat (adult) prin metoda închisă, la solicitare 1 serviciu 586
2140.4. Păstrarea în camera frigoriferă a decedatului autopsiat şi neautopsiat după expirarea termenului de 2 zile de la decesul survenit în spital, precum şi la adresare, începînd cu momentul transferului 1 oră 20
2140.5. Investigaţie imunohistochimică a materialului biopsic şi postoperator 1 reacţie 625
* * *
2152. Autopsia cadavrului în cazurile de deces subit 1 examinare 309
2153. Autopsia cadavrului în cazurile de moarte violentă 1 examinare 469
2154. Autopsia repetată a cadavrului şi a cadavrului exhumat 1 examinare 1667
2155. Păstrarea în camera frigorifică a cadavrului neautopsiat şi a celui autopsiat după 12 ore de la autopsie 1 oră 18
* * *
2164. Îmbălsămarea temporară a cadavrului de copil 1 procedură 234
2165. Îmbălsămarea temporară a cadavrului de adult 1 procedură 469
2166. Restaurarea integrităţii corporale a cadavrului cu leziuni neînsemnate 1 procedură 82
2167. Restaurarea integrităţii corporale a cadavrului cu leziuni extinse 1 procedură 164
2168. Servicii igieno-cosmetice pentru cadavrul unui copil 1 procedură 47
2169. Servicii igieno-cosmetice pentru cadavrul unui adult 1 procedură 94

Prin Hotărârea Guvernului RM Nr. 1460 din 30 decembrie 2016 au fost stabilite tarife noi pentru servicii tanatologice şi medico-legale. //888.md/ru/page/hg-1460

Publicat de Ritus-AV - 14888 27 februarie 2017 г.

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter