RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Chişinău, Republica Moldova

SCRISOARE informativă al Centrului de Medicina Legală RM cu privire la reglementarea în domeniul serviciilor funerare

MINISTERUL SĂNĂTĂŢII
AL REPUBLICII MOLDOVA

CENTRUL DE MEDICINĂ LEGALĂ

str. Vladimir Korolenko, 8
MD-2025, mun. Chişinău
Tel.: +37322727933, +37322738284
Fax: +37322738284
www.medicina-legala.md
e-mail: cancelaria.cml@mednet.md

02.07.2010 Nr. 1940
La nr. 033/10 din 21.06.2010

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
РЕСПУБЛИКИ МОЛДОВА

ЦЕНТР СУДЕБНОЙ МЕДИЦИНЫ

ул. Владимира Короленко, 8
MD-2025, мун. Кишинёв
Тел.: +37322727933, +37322738284
Факс: +37322738284
www.medicina-legala.md
e-mail: cancelaria.cml@mednet.md

Stimate Domn,

Centrul de Medicina Legală a examinat interpelarea Dvs. nr. 033 / 10 din 21.06.2010 (intrare în Centru nr. 1072 din 28.06.2010) şi vine a Vă comunica că:

1. Pentru efectuarea examinării / expertizei medico-legale a cadavrului este necesară prezenţa, după caz, a îndreptării (organelor de poliţie sau procuratură) / cererii / ordonanţei / încheierii judecătoreşti. în cursul efectuării examinării / expertizei medico-legale a cadavrului, în temeiul Legii nr. 1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale şi Codului de procedură penală, expertul poate cere solicitantului examinării / expertizei prezentarea oricăror documente pe care le consideră necesare pentru a răspunde la întrebările puse în documentul de solicitare a examinării / expertizei. Documentele necesare expertului pentru efectuarea examinării / expertizei pot fi din cele mai variate şi depind de întrebările puse spre soluţionare, presupusa cauză a decesului şi circumstanţele în care acesta a survenit (printre cele mai răspândite se numără fişele medicale de ambulatoriu şi staţionar, procesele-verbale de cercetare la faţa locului şi audiere a martorilor / bănuitului / învinuitului, documente relative la condiţiile climaterice).

2. Examinarea / expertiza medico-legală a cadavrului poate fi solicitată de către persoanele nominalizate în Legea nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, organele de poliţie, procuratură, iar în cadrul unui proces penal / civil de către organul de urmărire penală, instanţa de judecată, părţile în proces (în condiţiile art. 142 al Codului de procedură penală, 148, 152 ale Codului de procedură civilă).

3. Centrul nu este obligat sub nici o formă a asigura transportarea cadavrelor pentru examinare / expertiză medico-legală, deoarece aceasta contravine prevederilor art. 9 alin. (3) lit. b) al Legii 1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale. Din interpretarea aceleiaşi Legi (art. 23) rezultă, că solicitantul examinării / expertizei medico-legale urmează să asigure toate condiţiile necesare bunei desfăşurări a activităţii expertului. Cum prezenţa cadavrului la sediul Centrului este, de obicei, indispensabilă efectuării examinării / expertizei medico-legale a cadavrului, asigurarea transportării şi integrităţii cadavrului la Centru ar trebui să fie pe seama celui ce a solicitat efectuarea examinării / expertizei medico-legale.

Centrul cunoaşte, că în cursul perioadei 15.06-31.12.2009 în raza municipiului Chişinău servicii de transportare a cadavrelor la Centrul de Medicină Legală a prestat SRL „Ritual Prof” (informaţia de la Direcţia sănătăţii Consiliului municipal Chişinău se anexează). Serviciile respective erau achitate din bugetul municipal. De informaţia cine prestează şi dacă sunt prestate asemenea servicii în cadrul mun. Chişinău în cursul anului 2010 Centrul nu dispune. Pentru a afla informaţii detaliate referitor la acest subiect, precum şi la cadrul normativ privind prestarea serviciilor de acest tip în raza mun. Chişinău Vă puteţi adresa la Direcţia sănătăţii Consiliului municipal Chişinău.

4. Reieşind din practica la zi, putem spune că cadavrele pentru examinare / expertiză medico-legală sunt transportate şi de terţe persoane şi de către rude cu transport personal. Aprecierea legalităţii respectivelor practici nu ţine de competenţa Centrului.

5. Interpretând prevederile actelor normative în vigoare, Centrul identifică următoarele circumstanţe ce pot determina refuzul primirii cadavrelor pentru examinare / expertiză medico-legală:

 • lipsa solicitării (îndreptării / ordonanţei) organelor de poliţie sau procuratură pentru efectuarea examinării / expertizei medico-legale a cadavrului
 • lipsa dovezii că despre faptul decesului persoanei a fost anunţat organul de poliţie, în cazul solicitării examinării medico-legale de către reprezentanţii defunctului în condiţiile Legii cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului
 • nerespectarea competenţei teritoriale a secţiilor medico-legale în ceea ce priveşte examinarea / expertiza medico-legală a cadavrului, în lipsa documentelor ce certifică recuzarea expertului din secţia competentă să examineze cazul.
Centrul de Medicină Legală Vă aduce la cunoştinţă legislaţia relevantă domeniului de care sunteţi interesat:
 1. Codul de procedură penală Legea RM nr. 122 din 14.03.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 104-110 din 07.06.2003;
 2. Codul de procedură civilă Legea RM nr. 225 din 30.05.2003, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 111-115 din 12.06;
 3. Legea nr. 1086 din 23.06.2000 cu privire la expertiza judiciară, constatările tehnico-ştiinţifice şi medico-legale, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 144-145 din 16.11.2000;
 4. Legea Nr. 411 din 28.03.1995 ocrotirii sănătăţii, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 34 din 22.06.1995;
 5. Legea nr. 263 din 27.10.2005 cu privire la drepturile şi responsabilităţile pacientului, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 176-181 din 30.12.2005;
 6. Legea nr. 416 din 18.12.1990 cu privire la poliţie, Monitorul Oficial nr. 17-19 din 31.01.2002;
 7. Legea nr. 45 din 12.04.1994 privind activitatea operativă de investigaţii, Monitorul Oficial nr. 11-13 din 31.01.2003;
 8. Regulamentul Centrului de Medicină Legală aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 58 din 04.02.2010, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 20-22 din 09.02.2010;
 9. Hotărârea Guvernului nr. 1072 din 22.10.1998 despre aprobarea Regulamentului cu privire la cimitire, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 100 din 12.11.1998;
 10. Hotărârea Guvernului nr. 961 din 21.08.2006 cu privire la aprobarea Regulamentului reţelei naţionale de observare şi control de laborator asupra contaminării (poluării) mediului înconjurător cu substanţe radioactive, otrăvitoare, puternic toxice şi agenţi biologici, Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 142-145 din 08.09.2006;
 11. Hotărârea Ministerului Sănătăţii nr. 5 din 14.12.2001 cu privire la aprobarea şi implementarea "Regulamentului privind gestionarea deşeurilor medicale", Monitorul Oficial al Republicii Moldova nr. 013 din 24.01.2002;
 12. Regulamentul cu privire la primirea, înregistrarea, păstrarea şi eliberarea cadavrelor în secţiile tanatologice (morgă) medico-legale din cadrul CML al MS al RM aprobat de ministrul sănătăţii la 24.02.1999 (urmează a fi interpretat în coroborare cu legislaţia, unele norme fiind desuete - n.n.)
Centrul a prezentat informaţia în baza actelor normative şi practicilor secţiei tanatologice municipale Chişinău. Centrul menţionează că practica primirii cadavrelor pentru examinare / expertiză medico-legală diferă în dependenţă de specificul activităţii şi amplasarea secţiilor medico-legale teritoriale.

Centrul recomandă apelarea 738725 (vice-director, Andrei Pădure), 738298 (şef secţie tanatologică municipală Chişinău, Valerie Savciuc), 738278 (şef secţie organizator-metodică, Constantin Ciorba), 738274 (jurisconsult, Ana Toia) pentru obţinerea de informaţii suplimentare.

Cu respect,
Vice-director

Andrei PĂDURE

 

Anexă:

 • Informaţia nr. 0701/808 din 12.06.2009 în copie pe 1 file
 • Regulament cu privire la primirea, înregistrarea, păstrarea şi eliberarea cadavrelor în secţiile tanatologice (morgă) medico-legale din cadrul CML al MS al RM în copie pe 5 file

Executor: Ana Toia

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter