RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Chişinău, Republica Moldova

HOTĂRÎREA Guvernului RM Nr. 452 din 24.04.2007 cu privire la rezultatele evaluării amenajării cimitirelor


Republica Moldova
GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 452
din 24.04.2007
cu privire la rezultatele evaluării amenajării cimitirelor

Publicat : 27.04.2007 în Monitorul Oficial Nr. 057 art Nr : 462

 

Guvernul HOTĂRĂŞTE:

  1. În conformitate cu Planul de acţiuni privind salubrizarea localităţilor, se acceptă propunerea Comisiei naţionale pentru organizarea şi desfăşurarea acţiunii "Anul 2007 - anul salubrizării localităţilor" de a conferi premii pentru cel mai amenajat cimitir următoarelor localităţi:
  2. locul I (s. Negreşti, r-nul Străşeni) - 50.000 lei;
    locul II (s. Sadaclia, r-nul Basarabeasca) - 30.000 lei;
    locul III (s. Cuşelăuca, r-nul Şoldăneşti) - 20.000 lei.
  3. Cheltuielile pentru premierea sus-numitelor localităţi vor fi acoperite din Fondul Ecologic Naţional, premiile băneşti urmînd a fi transferate pe conturile trezoreriale ale primăriilor respective cu destinaţia "Pentru efectuarea lucrărilor de amenajare".
  4. Se recomandă consiliilor raionale, Consiliului municipal Chişinău şi Comitetului Executiv al unităţii teritoriale autonome Găgăuzia (Gagauz-Yeri) să menţioneze primările localităţilor cu cele mai amenajate cimitire.
  5. Ministerul Administraţiei Publice Locale, Asociaţia Preşedinţilor şi Consilierilor Raionali, Asociaţia Primarilor şi Colectivităţilor Locale vor identifica cazurile de ignorare, de către unii primari, a lucrărilor de amenajare a cimitirelor şi vor întreprinde acţiunile ce se impun pentru neadmiterea pe viitor a unor asemenea cazuri, precum şi pentru menţinerea permanentă a ordinii în cimitire.
  6. Controlul asupra îndeplinirii prezentei hotărîri se pune în sarcina Ministerului Ecologiei şi Resurselor Naturale.
 

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemnează:

Viceprim-ministru, ministrul administraţiei publice locale Vitalie Vrabie
Ministrul ecologiei şi resurselor naturale Constantin Mihailescu
Ministrul finanţelor Mihail Pop

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter