RITUS 14888
Ритуальные услуги
Servicii funerare
Chişinău, Republica Moldova

HOTĂRÎREA Guvernului RM Nr. 1442 din 19.12.2006 pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces


Republica Moldova
GUVERNUL

HOTĂRÎRE Nr. 1442
din 19.12.2006
pentru aprobarea Regulamentului privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces

Publicat: 29.12.2006 în Monitorul Oficial Nr. 199-202 art Nr: 1544

MODIFICAT

HG651 din 20.07.10, MO129-130/27.07.10 art.736

 

În scopul realizării prevederilor Legii nr.289-XV din 22 iulie 2004 privind indemnizaţiile pentru incapacitate temporară de muncă şi alte prestaţii de asigurări sociale, Guvernul HOTĂRĂŞTE:

  1. Se aprobă Regulamentul privind modul de stabilire şi plată a ajutorului de deces, conform anexei nr.1.2.
  2. Se abrogă unele hotărîri ale Guvernului, conform anexei nr.2.

PRIM-MINISTRU Vasile TARLEV

Contrasemnează:

Ministrul sănătăţii şi protecţiei sociale Ion Ababii
Ministrul finanţelor Mihail Pop

Anexa nr.2
la Hotărârea Guvernului
nr.1442 din 19 decembrie 2006

Lista hotărârilor de Guvern ce se abrogă

  • Hotărârea Guvernului nr.639 din 10 iulie 1997 "Cu privire la stabilirea unor indemnizaţii" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1997, nr.53, art.581).
  • Punctul 4 din Hotărârea Guvernului nr. 738 din 2 august 1999 "Cu privire la cuantumul pensiei minime pentru limită de vârsta" (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.83-86, art.771).
  • Capitolul VII din Regulamentul cu privire la modul de plată a pensiilor, aprobat prin Hotărârea Guvernului nr.868 din 22 septembrie 1999 (Monitorul Oficial al Republicii Moldova, 1999, nr.106-108, art.936).

RITUS 14888 - похоронный дом в Кишинёве (Республика Молдова). Все ритуальные услуги и принадлежности круглосуточно. Полная организация похорон: срочный вызов агента, оформление документов, бальзамирование и хранение, панихида, погребение, поминки, катафалки и автобусы. Похоронные принадлежности: гробы, венки, кресты, церковные наборы, одежда и покрывала, памятники и надгробия, аксессуары. Репатриация умерших из стран СНГ и Европы, спецтранспорт.

CC-BY 1994-2019, SC Ritus-AV SRL

Flag Counter